ქართული | English | Русский

Search

  

 

 

 

 

 ჩვენს შესახებ

 

 

„საქართველოს საკაბელო ტელევიზიების კავშირი“ თავიდანვე შექმნილია, როგორც საკაბელო–სატრანზიტო ოპერატორების ნებაყოფლობითი გაერთიანება. კავშირი აქტიურად ახორციელებს საქართველოს ყველა საკაბელო სატრანზიტო ოპერატორისათვის საჭირო საქმიანობას, მათთვის პრობლემური საკითხების გადაწყვეტას, მათი საქმიანობის სამართლებრივ და საინფორმაციო მხარდაჭერას.

ოპერატორების ეკონომიკური და სამართლებრივი დახმარების მნიშვნელოვან ასპექტს წარმოადგენს კავშირის სახელშეკრულებო ურთიერთობები ტელეარხებთან რეტრანსლიაციის უფლების მიღებისათვის, რაც მნიშვნელოვნად უადვილებს  ოპერატორებს მუშაობას, როგორც ეკონომიკურ, ისე სამართლებრივ ნაწილში.

 

საქართველოს საკაბელო ტელევიზიების კავშირის

თავმჯდომარე გურამ ბერუაშვილი

© Copyrights 2016