ქართული | English | Русский

Search

  

 

 

 

 

 პარტნიორები

 

      კავშირის პარტნიორები:

 

 •  საკაბელო ტელევიზიების ოპერატორთა ევროპის ასოციაცია;
 •  საკაბელო ტელევიზიების უკრაინის ასოციაცია;
 •  ასოციაცია „უკრტელესეტ“;
 •  საკაბელო ტელევიზიების ოპერატორთა და ტელესაინფორმაციო ქსელების სრულიად უკრაინის ასოციაცია;
 •  ელექტრონული კომუნიკაციების პოლონეთის პალატა;
 •  საკაბელო ტელევიზიების გერმანიის ასოციაცია;
 •  ელექტრონული კომუნიკაციების ლატვიის ასოციაცია;
 •  საეთერო-საკაბელო ტელევიზიების მოლდოვეთის ასოციაცია;
 • ტელეკომუნიკაციური დარგობრივი კავშირი ბელორუსი;
 •  უნგრეთის საკაბელო კომუნიკაციების ასოციაცია;
 •  საკაბელო ტელევიზიების ოპერტორთა ლიტვის ასოციაცია;
© Copyrights 2016